1/43 STM55003 1955 Cadillac Eldorado Biarritz Open top White
Product Description

STM55003 A 1955 Cadillac Eldorado Biarritz Open top.jpgSTM55003 B.jpgSTM55003 C.jpgSTM55003 E.jpg